لینک های دسترسی

در حملۀ طالبان در هلمند هشت فرد پوليس کشته شدند


مقامات در افغانستان ميگويند جنگجويان طالب بر يک عمارت دولتي يک ولسوالي در جنوب افغانستان حمله کرده حد اقل هشت فرد پوليس را کشته اند. يک نطاق حکومت امروز اين حملۀ قبل از سپيده دم را در ولسوالي هزار جفت ولايت هلمند تائيد کرد. چريک ها قبل از جنگ سه ساعته با صاحب منصبان عمارت ولسوالي را طعمۀ حريق ساختند. طبق گزارش پنج شورشي کشته شدند. مامورين ميگويند در يک تصادم جداگانۀ ديشب در ولايت زابل يک فرد پوليس و يک تندرو کشته شدند. طي هفتۀ گذشته در مهلک ترين خشونت ها از وقت برانداخته شدن طالبان توسط قواي تحت رهبري ايالات متحده در چهار سال قبل باينطرف، شورشيان تحت رهبري طالبان مسؤل هدف قرار دادن پوليس، اردوي افغانستان و قواي ائتلاف تحت رهبري ايالات متحده خوانده شده اند. قسمت زياد خشونت ها در جنوب افغانستان که قواي تحت رهبري ايالات متحده حملات را براه انداخته، صورت ميگيرد.

XS
SM
MD
LG