لینک های دسترسی

جوايز نوبل  براي سال ۲۰۰۵ 


جوايز معتبر وباحيثيت نوبل براي سال ۲۰۰۵ در رشته هاي طب ، فزيک وکيميا به هشت ساينس دان ، دواقتصاددان ، يک مولف و يک مواظب از اسلحه زروي داده شده است مراسم اعطاي جوايز نوبل براي مستحقين آن در طب ، فزيک و کيميا و همچنان در رشته هاي اقتصاد و ادبيات ديروز شنبه در ستاکهلم پايتخت سويدن برگزار شد . هارول پنتر ، درامه نويس برتانوي بخاطر معاذير صحي خود نتوانست به ستاکهلم مسافرت کند . ناشر او از جانبش آن جايزه را دريافت کرد . قبلاً در شروع روز ، محمد البرادئي مديرعمومي اداره بين المللي انرجي زروي ملل متحد جايزه صلح نوبل را در شهر اوسلو پايتخت ناروي از جانب خودو موسسه خود اخذ کرد . ال برادئي در تبصره هاي خودحين احذ اين جايزه هشدارداد که بشريت در بين اسلحه زروي و بقاي خود بايد تصميم گيرد. برندگان جوايز نوبل هريک چک حاوي ۱٫۲۵ ميليون دالر ، يک مدال طلا و يک ديپلوم رااخذ کردند .

XS
SM
MD
LG