لینک های دسترسی

بم گزاري انتحاري مظنون کابل را تکان داد


امروز در راۀ دارالامان در کابل يک بم قوي منفجر گرديد. حد اقل يک نفر، يعني رانندۀ موتر حامل بم کشته شد و گزارش هاي مقدماتي حاکيست که اين يک حملۀ انتحاري بنظر ميرسد. حد اقل يک موتر مربوط آيسف تحت رهبري ناتو خساره مند شده ولي پيمانۀ خسارات و جراحات تا بحال معلوم نگرديده است. پوليس اين واقعه را تحت تحقيق قرار داده است.

XS
SM
MD
LG