لینک های دسترسی

بنگلاديش تدابير امنيتي را براي تجليل از روز پيروزي تشديد کرده است


صدها فرد پوليس بنگلاديش در جاده هاي داکه، پايتخت آن کشور گزمه ميکنند تا از حملات تندروان اسلامي در جريان مراسم روز استقلال جلوگيري کنند. بيگم خالده ضيا، صدراعظم و شيخ حسينه، رهبر مخالفين حکومت در خلال تدابير شديد امنيتي بر آبدۀ جنگ که بافتخار عساکري اعمار شده که در جنگ سال ۱۹۷۱ استقلال از پاکستان جنگيدند، اکليل گل گذاشتند. مامورين امنيتي ميگويند گزارش هاي استخباراتي عليۀ حملات احتمالي توسط تندروان در جريان مراسم جشن پيروزي هشدار ميداد. تندرواني که براي انفاذ شريعت اسلامي در بنگلاديش مبارزه ميکنند مسؤل حملاتي قلمداد گرديده اند که از ماۀ آگست باينطرف حد اقل ۳۰ نفر را کشته و حد اقل ۲۰۰ نفر را مجروح ساخته است. بنگلاديش بعد ازان بتاريخ ۱۶ دسمبر سال ۱۹۷۱ استقلال خود را بدست آورد که پاکستان معاهده اي را امضا کرده و بقواي مشترک بنگلاديش و هند تسليم گرديد.

XS
SM
MD
LG