لینک های دسترسی

پارلمان انتخاب شده بطور ديموکراتيک افغانستان حلف وفاداري ياد کرد


اولين پارلمان افغانستان که در جريان سي سال بطورديموکرايتک انتخاب شده ، حلف وفاداري ياد کرد. رچارد چيني معاون رياست جمهوري امريکا وخانمش در بين شخصيتهاي حاضر درمراسم حلف وفاداري در کابل بودند. حامد کرزي رئيس جمهور افغانستاندر حاليکه ۳۵۱ عضو جديد پارلمان افغانستان را قسم ميداد گفت اين اجتماع ثابت ميسازد که مردم افغانستان متحد هستند. بخاطر ترس از اينکه تندروان طالب شايد اين مراسم را مختل سازند، مراسم حلف وفاداري پارلمان جديد افغانستان تحت شرايط شديد امنيتي بر گزار شد.بمجرديکه مراسم حلف وفاداري بپايان رسيد مجلس خاتمه يافت. رهبران کشور هاي آسيايي واروپايي پارلمان جديد افغانستان ستايش نمودند که چهار سال بعد از سقوط گروه طالبان تندروا زقدرت انتخاب شده است . در عين حال ، مامورين افغانستان گفتند صبح امروز شورشيان طالب در يک حمله بر يک پوسته سرحدي بنام فرنتيرپوست در ولايت شرقي کنر ، سه تن از افراد پليس را بقتل رسانيدند .

XS
SM
MD
LG