لینک های دسترسی

شوراي مسلمانان امريکا و مراقبت ساحات مسلمانان در ايالات متحده


شوراي اسلامي (CAIR) در مورد اين گزارش ها اظهار نگراني کرده که حکومت ايالات متحده يک پروگرام فوق العاده سري مراقبت اندازۀ تشعشعات را در بيش از ۱۰۰ محل اجرا کرده است.

يک گروۀ مدافع مسلمانان طي بيانيه اي که بروز جمعه منتشر شد گفت استراق سمع محرمانه شايد باين پندارها منجر گردد که اين کشور بوسيلۀ قانون اداره نشده بلکه ترس بر حقوق قانوني تفوق دارد.

اين گروه به گزارش هايي پاسخ ميداد که در مجلۀ يو اس نيوز اند ورلد رپورت منتشر شده و حاکيست مقامات حکومت ايالات متحده مقدار تشعشعات را در محلات مسلمانان ، بشمول مَساجد و خانه هاي مردم بطور محرمانه مراقبت ميکرد.

اين مجله نوشته که در اوج عمليات تحقيق کنندگان در واشنگتن در داخل سه موتر در هر روز ۱۲۰ محل را مراقبت ميکردند و تقريباً همۀ آن اهداف مسلماني بود که اف بي آي تعيين نموده بود. گزارش حاکيست که اين پروگرام در پنج شهر ديگر نيز بدون حکم محکمه تطبيق ميشد. يک نطاق اف بي آي اين گزارش را نه تائيد و نه تصديق نکرد.

XS
SM
MD
LG