لینک های دسترسی

مظاهرات اعتراض آميز در مورد نتائج انتخابات در بغداد


هزاران عراقي امروز سه شنبه در بغداد با ادعاي جعکاري در انتخابات پارلماني ايکه در اوايل همين ماه صورت گرفت مظاهرات اعتراض آميزي را براه انداخته اند

بيش از ده هزار نفر درين تظاهرات به حمايت از سني هاي عرب و سياستمداران شيعيه ايکه دين را از سياست جدا ميخواهند اشتراک کرده و يک حکومت داراي اتحاد ملي را تقاضا نمودند

احزاب سني و شيعيان ايکه دين را از سياست جدا ميدانند بررسي و تحقيق بين المللي را در مورد يک هزار و پنجصد شکايت مربوط به انتخابات ، و راي گيري جديد را در بعضي از ايالات به شمول بغداد ، تقاضا نمودند مامورين انتخابات از بدست اوردن صدها شکايت اعتراف کردند اما انها ميگويند که يک تعداد بسيار کم اين شکايت جدي است که به نتايج اثر خاص داشته باشد

نتايج مقدماتي راي دهي ۱۵ دسامبر، نشان داد که ائتلاف شيعيان موسوم ائتلاف متحد عراقي ها ، در مسابقه بدست اوردن ۲۷۵ کرسي پارلمان سبقت زياد داشتند

XS
SM
MD
LG