لینک های دسترسی

Breaking News

هند وسري لانکا از سر گيري مذاکرات صلح با شورشيان تاميل را تقاضا کرده اند


هندو سري لانکا مي گويند جهت جلوگيري از سقوط مجدد آن جزيره به منجلاب جنگ داخلي، مذاکرات صلح با شورشيان تاميل ، بايد بزودي از سر گرفته شود.

اين درخواست بعد از آن مطرح شد که مهندا راجا پاکسي رئيس جمهور سري لانکا با من موهن سنگ صدْراعظم هند ملاقات کرده و او را در جريان مساعي کشورش جهت اعادۀ مذاکرات صلح با شورشيان ببر هاي تاميل قرار داد.

يک نطاق هندي گفت هردو کشور در بارۀ ضرورت تحکيم آتش بس تقريباً سه ساله که شکننده شده است، توافق نظردارند.

هم ببر هاي تاميل وهم حکومت سري لانکا در مورد برگزاري مذاکرات موافقه کرده اند اما حکومت اصرار دارد که آن مذاکرات در يک کشور آسيايي صورت گيرد در حاليکه شورشيان ميخواهند مذاکرات در ناروي که متارکۀ سال ۲۰۰۲ را ميانجيگيري کرده بود، برپا شود.

رهبران هند وسري لانکا درمورد پيشرفت اقتصادي و روابط تجارتي با هند نيز مذاکراه نموده اند.

XS
SM
MD
LG