لینک های دسترسی

رئيس جمهور اوکراين تمديد مذاکرات نرخ گاز طبيعي را پيشنهاد کرد


ڤيکتور يوشنکو، رئيس جمهور اوکراين ده روز تاخير را در افزايش مجوزه در نرخ گاز طبيعي توسط تصدي گاز پروم روسيه گرديده ولي آن تصدي اين پيشنهاد را رد کرده است.

تقاضاي يوشنکو طي تلگرامي عنواني ولاديمير پوتين، رئيس جمهور روسيه صورت گرفت. رهبر اوکراين ميگويد اين تمديد براي دو جانب وقت ميدهد تا اختلافات را روي پلان گاز پروم مبني بر چهار برابر ساختن نرخ گازي که به اوکراين ميفروشد، حل و فصل کند.

قبلاً الکسي ملر، رئيس گاز پروم به تلويزيون روسيه گفته بود که ارسال گاز به اوکراين بساعت ده صبح روز اول سال قطع خواهد شد، مگر اينکه توافقي بميان بيايد.

در عين زمان، يوريي يخانوروف، صدراعظم اوکراين ميگويد کشورش قبلاً با ترکمنستان توافقي روي تهيۀ گاز براي سال ۲۰۰۶ بيک قيمت بيطرفانه و مناسب امضا کرده است.

XS
SM
MD
LG