لینک های دسترسی

در بنگلور تهديد جديد بم گزاري گزارش داده شد


دو روز بعد از گلوله باري که باعث قتل يک نفر در سيمينار ساينس در شهر جنوبي بنگلور هند گرديد، نامه اي که انفجار بم را تهديد مينمود باعث شد تا حالت آماده باش امنيتي دران شهر اعلام گردد. بنگلور مرکز توليدات تخنيک پيشرفته مانند کمپوتر است.

اين نامه را کسي بنام معين الدين امضا کرده بود. نامه عنواني پوليس بود و امروز در روزنامه ها چاپ شد. در نامه هشدار داده شده که شب سال نو در يک هوتل مجلل پنج ستاره و اقامتگاۀ وزير اعظم ايالت کرناتاکا بم هائي منفجر خواهد شد.

پوليس گفت نميداند که آيا اين تهديد حقيقي است يانه ولي تدابير امنيتي را تشديد کرده و ميگويد امنيت را بخطر نخواهد افگند.

پوليس ميگويد حملۀ روز چهارشنبه که يک مرد مسلح بدون تميز و تفريق بر شاملين سيمينار گلوله باري کرده و يک پروفيسر را کشت، احتمالاً کار تندروان بوده است.

XS
SM
MD
LG