لینک های دسترسی

تبادله لست تاسيسات زروي  بين هند و پاکستان


کشور هاي رقيب هند و پاکستان ، که هردو نيروي اتومي دارند ، لست تاسيسات و دستگاه هاي ذروي شان را تبادله کرده اند .

وزارت خارجه پاکستان در يک بياينه گفته است اسلام آباد و و دهلي جديد امروز يکشنبه اين اطلاعات را ، بر طبق يک موافقه نامۀ سال ۱۹۸۸ تبادله کردند که در آن طرفين عهد کرده اند بر همچو تاسيسات حمله نخواهند کرد .

دوکشور ازسال ۱۹۹۲ببعد بروز اول سال نو چنين لست ها را تبادله کرده اند .

دو همسايهء داراي اسلحه ذروي تاريخچه اي ازروابط تلخ با همديگر دارند . هند و پاکستان از هنگاميکه استقلال شانرا ازبريتانيا در ۱۹۴۷ گرفتند ، تا بحال سه بار جنگيده اند که دو بار آن روي موضوع کشمير بوده است ولي آنها در ماۀ جنوري سال ۲۰۰۴ بيک سلسله مذاکرات صلح جهت رفع همه اختلاقات ، بشمول قضيه کشمير، آغاز کردند.

XS
SM
MD
LG