لینک های دسترسی

امپراطور جاپان: ايثار جاپاني در جنگ  براي جاپان امروز قرباني دادند


اکاهيتوو امپراطور جاپان پيامي را بمناسبت حلول سال نو پخش و در آان بر مردماني تعمق نموده که در جنگ جهاني دوم کشته شده اند .

امپراطور جاپان در سخنانتش براهميت ايثار و فداکاري آن مردگان تاکيد کرده است . امپراطور جاپان در پيام تحريري اش گفته است که جاپان امروز بر پايه ايثار آن مردمان آباد شده است .

بيانيه امپراطور جاپان بدنبال گذشت يک سالي ارسال شده است که در آن چين و کورياي جنوبي از جاپان بخاطر عدم کفاره و طلب معذرت به نسبت نظامي گرائي گذشته اش بکرات انتقاد کردند .

اين انتقادات وقتي به اوج اش رسيد که جنونيچيرو کويزومي صدراعظم جاپان اززيارتگاه « ياسوکني » که در اعزاز ازمردگان جاپاني در جنگ ، بشمول جنايتکاران جنگي ساخته شده ، بازديد کرد .

XS
SM
MD
LG