لینک های دسترسی

جوانان و مشکل مرض ايدس در امريکا


در سال هاي اول شيوع مرض ايدس در امريکا ، اين مرض با همجنس گرائي و کسانيکه مواد مخدر را از طريق پيچکاري استفاده ميکردند ، ربط داده ميشد. ولي به مرور زمان ، همۀ اعضاي جامعه بخصوص قشر جوانان هر دو جنس ، زير تاثير اين مرض قرار گرفته اند.

طبق احصاييۀ مرکز کنترول و جلوگيري امراض ايالات متحده ، در ايالات متحده هر سال ، حدود ۴۰ هزار واقعۀ تازۀ اچ آي وي ، که ويروس عامل مرض ايدس ميباشد ، گزارش داده ميشود. ۵۰ فيصد اين ۴۰ هزار واقعۀ جديد در جوانان کمتر از سن ۲۵ ساله مشاهده شده است ، مخصوصا نوجوانان از طبقۀ اناث ، شديدا با اين خطر مواجه ميباشند.

در سال ۲۰۰۲ ، بيش از ۵۰ فيصد واقعات اچ آي وي ، در دختران بين سنين ۱۳ و ۱۹ ديده شد. جوانان امريکائي افريقائ الاصل نيز بطور چشمگيري مصاب به اين مرض بوده و ۶۵ فيصد واقعات اين مرض در جوانان بين سنين ۱۳ تا ۱۹ اين نژاد ، گزارش داده شده است.

بعضي از جوانان امريکائي ميگويند ، معلومات کافي در مورد مرض ايدس برايشان داده نمي شود. بناعا فقدان اطلاعات کامل باعث شده است جوانان اين مرض را آنقدر خطرناک تلقي نکنند.

جوانان امريکا ميگويند معلومات که در مورد اچ آي وي ، ايدس در مکاتب داده ميشود ، معلومات کهنه و يا هم نامکمل است. پروفيسور گوميز ، معاون مرکز مطالعات جلوگيري از ايدس ، در يونيورستئ کليوفورنيا در شهر سان فران سيسکو ، پروگرام هاي تازۀ آموزشي را براي جوانان طرح کرده است.

او به تاييد از گفته هاي متعلمين اکثر مکاتب امريکا ميگويد ، براي جوانان معلومات دقيق و وسيع در مورد اين مرض داده نمي شود. وي ميگويد ، بايد به ياد داشت که اچ آي وي ، ۲۰ سال قبل بوجود آمد. بناعا اکثر جوانان امروز ، درمورد وضع جهان قبل از ايدس ، معلوماتي ندارند و آنها شاهد اين نبوده اند که اين مرض در آغاز چقدر وخيم و علايم آن چقدر ويران کننده بود.

امروز ادويه جات موجود است که ظاهر پليد اين مرض را پنهان نگهميدارد. در مورد معاينات ايدس ، نظرات متفاوتي وجود دارد. جوانان امريکائي ميگويند بعضي از دوستان شان خود را معاينه نمي کنند ، زيرا به فکر آنها ، چون با دوستان مريض و ملوس شده با ويروس اچ آي وي سرو کار ندارند ، معاينه را يک امر لازمي نمي دانند. بعضي از جوانان هم از ترس اينکه مبدا به اين مرض گرفتار شده باشند ، خود را معانيه نمي کنند.

پروفيسور گوميز ميگويد ، پروگرام هاي آموزشي بايد شامل بحث هاي آزاد و واضح در مورد اين مرض باشد. او ميگويد جوانان امروز بسيار هوشيار هستند ، هوشيارتر از دوران جوانئ ما. اين واقعيت را بعضي ها قبول نمي کنند ، ولي جوانان امروز خود تصميم ميگيرند و خود انتخاب خود را دارند ، بناعا بايد به آنها واضح و صريح در مورد ايدس و ديگر مسايل جنسي ، صحبت کرد.

به هر حال ، با وجود برنامه هاي مختلف آگاهي دهي ، مرض ايدس روي جوانان در امريکا بطور چشمگيري اثر خود را گذشته است ، چنانچه طوريکه قبلا ذکر شد ، امروز ۵۰ فيصد واقعات تازۀ مرض ايدس در جوانان و نوجوانان ديده ميشود.

XS
SM
MD
LG