لینک های دسترسی

قتل چند تن در هند در تظاهرات خشونت آميز


مقامات در ايالت شرقي اوريساي هند ميگويند در يک ساحه قبايلي که در آن تظاهرات احتجاج آميز عليه احداث يک پروژه فولاد سازي به خشونت گرائيد ، دست کم شش تن کشته شدند .

پنج تن از دهاتيان يک قبيله و يک تن از افراد پليس در تصادم در کالين گانه گر ، هلاک شدند . مامورين ميگويند پليس جهت متفرق ساختن احتجاج کنندگان ،که بر آن ها با تير و کمان حمله ور شدند، آتش گشود .

قبل از اين واقعه ، پليس از کارگران تعميراتي که در اطراف محل واقعه در ۶۰ کيلومتري بابه نيشور ، مرکز ايالت بر احداث پروژه کار مي نمودند، حمايت مي کردند .

مردمان قبيله که در گذشته نيزجلو تطبيق اين پروژه را گرفته و مانع ايجاد يک کتاره وسد در اطراف آن شده بودند ، مدعي ا اند که ايجاد اين فابريکه فولاد سازي آنها را از مزارع شان محروم خواهد ساخت .

حکومت ايالتي اوريسا اخيراً تصميم گرفت به گروه تاتا ، که بزرگترين شرکت سرمايه گذاري و معاملاتي هند است اجازه بدهد فابريکه فولادسازي را اعمار کند .

XS
SM
MD
LG