لینک های دسترسی

پاکستان سه تندرو  تحت تعقيب فرقوي را باز داشت کرد


مقامات پاکستان ميگويند که سه تندرو سني مذهب را که باساس ادعا در قتل اقليت مسلمانان شيعه مذهب در آن کشور متهم بوده اند ، باز داشت کرده اند.

مقامات گفتند که اين افراد اعضاي گروه دهشت افگن لشکر جنگوي هستند که به صدْ ها قتل در سالهاي اخير ارتباط دارند.

در حمله بر منزل آنها در شهر کراچي پاکستان مقادير زياد مواد منفجره نيز کشف شد.

اين گروه از سال ۲۰۰۱ يعني وقتيکه پرويز مشرف رئيس جمهور پاکستان بخاطر پاکسازي کشورش از بنيادگرايي اقداماتي را روي دست گرفت ، غيرقانوني اعلام شد.

پاکستات تاريخ دراز مدت خشونتهاي فرقوي دارد . گروه هاي تند رو کوچک سني ها وشيعه ها همواره رهبران و فعالين يکديگر را هدف قرار ميدهند.

XS
SM
MD
LG