لینک های دسترسی

انفلونزاي پرندگان يک شخص سومي را در شرق ترکيه هلاک ساخت


مقامات صحي در ترکيه ميگويند يک طفل سومي از عين فاميل در شهر شرقي ڤان ترکيه از اثر مرض انفلونزاي پرندگان وفات يافت.

دوکتوران ميگويند يک دختر ۱۱ ساله در شفاخانه اي وفات يافت که درانجا تحت تداوي قرار داشت. برادر ۱۴ سالۀ او بروز يکشنبه و خواهر ۱۵ ساله اش ديروز فوت کردند. مامورين سازمان صحي جهان بروز پنجشنبه گفتند معاينات مقدماتي نشان ميدهد که دو خواهر و برادر اولي از اثر مصاب شدن به ويروس نوع اچ پنج ان يک وفات يافتند.

مقامات صحي ميگويند در حدود ۲۵ نفر که اکثر شان اطفال هستند در ترکيه براي عوارض محتمل انفلونزاي پرندگان تحت تداوي قرار دارند. دوکتوران ميگويند اکثر آنها با سربريدۀ مرغ هاي مصاب بازي ميکردند.

در عين زمان، وزير رفاۀ اجتماعي اندونيزيا امروز گفت حکومت آن کشور مبلغ ۹۴۰ مليون دالر را براي مبارزه با انفلونزاي پرنگدان طي دو سال آينده اختصاص داده است. او ميگويد بخشي ازين مبلغ براي تاسيس مواضع مراقبت در قريه ها جهت کشف علائم ويروس در انسان ها و مرغ هاي خانگي بمصرف خواهد رسيد.

XS
SM
MD
LG