لینک های دسترسی

"ادائ فريضۀ حج" - مطلبي در مورد چگونگئ ادائ فريضۀ حج


هرمسلماني که قدرت و توان مالي داشته باشد ، بايد در عمر خود يک بار فريضه حج را ادا نمايد. اين مراسم در روز هاي عيد سعيد اضحي صورت ميگيرد که مردم افغانستان انرا بيشتر عيد قربان ميخوانند.

در چنين روز هاي است که مسلمانان جهان از واقعات بزرگ تاريخ اسلام ياد ميکنند پيامبر اسلام در سال ۵۷۰ ميلادي در مکه بدنيا امد و در چهل سالگي به نبوت رسيد و شروع به رهنمايي مردم کرد و از آنها خواست تا از پرستش ارباب الانواع خود صرف نظر کرده و خداوند يگانه را بپرستند. آنچه از آدم تا اندم همه پيامبران به امتان خود تبليغ ميکردند و مردم را براه حقيقت رهنمايي ميکردند پيغمبر اسلام نيز همان کرد.

دعوت به يکتاپرستي باعث خشم مردم قريش عرصه را بر مسلمانان تنگ ساختند و محمد مصطفي پيغمبر اسلام را مجبور ساختند ، زادگاهش را ترک کند. او را درين سفر دشوار پيروانش همراهي ميکردند آنها راه مدينه را در پيش گرفتند. و از همان سال هجرت پيغمبر اسلام ازمکه به مدينه ، مبدا تاريخ مسلمانان جهان گرديد که مصادف بود با سال ۶۲۲ ميلادي.

روز هاي عيد قربان مردم را بياد قرباني پيامبر ديگري ميرساند که بفرمان خداوند حتي حاضر بود پسرش را قربان کند . بلي بياد حضرت ابراهيم و پسرش اسماعيل مياندازد. اين پدر و پسر امتحان خداوند را با پيروزي گذشتاندند و پرودگار گوسفندي را در عوض قرباني پسري در راه خدا ، در قربانگاه حاضر ساخت.

بايد تذکر بدهيم که مسلمانان در هرنمازي از خداپرستي ابراهيم ياد ميکنند و يهوديان هم در هر دعايي داستان سحر آميز ابراهيم را بياد مياورند و مسيحيان در مقدس ترين هفته سال در هنگام ، عيد پاک به ياد آن قرباني ميافتند در دو هفته روشهاشانه ، يهوديان ،اين داستان را هرسال قرائت ميکنند.

کيفيت اجتماع مسلمانان در مکه و اداي مراسم حج اينست که زنان و مردان ، فقير و غني همه يک نوع احرام پوشيده و دوشادوش هم مراسم در برابر خداوند ميايستند دور کعبه طواف ميکنند و بعد سفري بسوي صفا و مروه که در بين تپه ها واقع است مينمايند و سپس به دشت عرفات روي مياورند.

از ظهر تا عصر بپا ايستاده و در محليکه محمد پيامبر اسلام خطابه وداعيه را ايراد کرده است دعا ميکنند همين طور به مذدلفه و از انجا به مينا رفته و بر شيطان سنگ ميزنند که تمثيلي از دوري از کارهاي شيطاني است در آخرين مرحله مراسم حج، بارديگر بطواف کعبه رفته وحيواني را قرباني مينمايند

XS
SM
MD
LG