لینک های دسترسی

حريق يک ليسه پسران ودختران در قندهار


آتش زنان اوايل امروز يک شنبه يک مکتب دختران وپسران را در قندهار بعد از آن به آتش کشيدند که قبلاً مقامات يک مکتب ديگررا از عين سر نوشت نجات داده بودند.

حيات اله رفيقي ، رئيس معارف قندهار ، هردو واقعه را عمل شورشيان طالب خوانده است .

امرور يکشنبه دست کم دو کارمند ليسه ابتدائيه قبايل را ، قبل از اينکه مکتب کاملاً طعمه آتش گردد ، از مرگ نجات دادند .

مامور معارف قندهار گفت : اين حمله چند ساعت بعد از آن بعمل آمد که افراد مسلح سعي کردند يک مکتب ديگر را در قندهار به آتش کشند اما محافظين مکتب آتش زنان طالب را ترعيب کرده مجبور بفرار ساختند

طلبان مخالف تعليم زنان و دختران و يا اشتغال آنها به کدام کار در برون از منزل اند . در اين اواخر يک سلسله حملات بر مکاتبي در سر تاسر افغانستان بعمل آمد که ثبت نام و شموليت دختران را اجازه ميدهند .

XS
SM
MD
LG