لینک های دسترسی

هشدار نمايندۀ اتحاديۀ اروپائ در افغانستان


نمايندۀ اتحاديۀ اروپائ در افغانستان هشدار داده است که اگر هالند در قسمت ارسال عسکر به افغانستان ، بخاطر سهمگيري در عمليات حفظ صلح ناتو در آنکشور جنگ زده ، به يک اقدام منفي دست بزند ، اعتبار اين اتحاديه خدشه دار خواهد شد.

فرانسيسک ون دريل ، نماينۀ اين اتحاديه ، امروز در بروکسل ، در حالي اين مطلب را اظهار داشت که فشار روي هالند مبني بر ارسال قوايش به افغانستان در حال افزايش است. حکومت هالند ، بخاطر مخالفت حزب مخالف در پارلمان خود ، استقرار بيش از يک هزار عسکر به افغانستان را به تاخيرانداخته است.

جب دي هوپ سکايفر ، سر منشئ ناتو ، در اوايل هفته گفت ، براي اتخاد تصميم ، وقت کمي در اختيار است. او گفت سهمگيرئ يک تعداد زياد متحدين ناتو ، در عمليۀ حفظ صلح در افغانستان ، از اهمنيت نهايت زيادي بر خورد دارد است.

XS
SM
MD
LG