لینک های دسترسی

بتعويق افتادن اعلام نتايج انتخابات پارلماني در عراق


مامورين عراقي ميگويند نتايج نهائي تصديق شده انتخابات پارلماني عراق بروز ۱۵ يسامبر به احتمال زياد تا ختم ماه جاري اعلام نخواهد شد .

مامورين انتخاباتدر عراق ميگويند تيم هاي بين المللي و عراقي که بر الزامات تقلب و جعل کاري درراي گيري ۱۵ ديسامبر تحقيق مي کنند ، نتايج انتخابات رادر پايان هفته آينده اعلام خواهند کرد .

احزاب سني هاي عرب و غير مذهبي اتهام بسته اند که در انتخابات عراق جعل کاري شده است . . ناظرين گفته اند اين انتخابات بطور عموم ، و برغم برخي بي قاعدگي ها ، معيار هاي بين المللي رابرآورده ساخته است .

ننايج اوليه انتخابات نشان ميدهد که اتحاديه عمده احزاب سياسي شيعه اکثريت کرسي هار ا بدست آورده اند .

در تازه ترين خشونت ها قواي نظامي ايلات متحده ميگويد يک عسکربحريه ايالات متحده از زخم هاي که از گلوله باري بااسلحه خفيبف گرفته بود حين اجراي عمليات حربي بروز جمعه در شهر غربي رمادي مرده است .

XS
SM
MD
LG