لینک های دسترسی

کشته شدن چهار تند رو اسلامي و يک ملکي درکشميرهند


مقامات در کشمير هند مي گويند قواي حکومتي پنج تندرو مظنون اسلامي را طي دو زد وخورد جداگانه به قتل رسانيدند.

مقامات ميگويند، فکر ميکنند که تندروان در عقب قتل نواسۀ يک فعاليتگر کمونسيت قرارداشته باشند.

يک سخنگوي قواي نظامي مي گويد، در ساعات بعد از ظهر روز دوشنبه دو شورشي در حملۀ بريک مخفيگاه تندروان در جنوب سري نگر کشته شدند. سه شورشي ديگر در اوايل امروز سه شنبه زماني در عين منطقه کشته شدند که قواي نظامي بعد از اطلاع يافتن از محل اختفاي آنها ، بانجا حمله کردند.

جدايي طلبان مسلمان در کشميرتحت کنترول هند براي آزادي کشميرو يا ادغام با پاکستان مي جنگند. از سال ۱۹۸۹ بدين سو يعني آغاز جنگ ها عليۀ حکمروايي هند، ده ها هزار نفر کشته شده اند.

XS
SM
MD
LG