لینک های دسترسی

  اظهار ات  وزير خارجه ايالات متحده   در مورد ضرورت به شدت عمل در برابر القاعده در پاکستان


داکتر کاندوليسا رايس وزير خارجه ايالات متحده ميگويد با القاعده در پاکستان ، به گفته اش ، نمي توان با نرمش برخورد کرد . اما مشاراً عليها وعده داد به نگراني هاي اسلام آباد از رهگذر حمله هوائي بر يک گروه دهشت افگن ، ک باعث هلاکت ۱۸ تن در پاکستان شد رسيدگي خواهد کرد .

گذارشهاي منابع جمعي خبري از قول منابع استخباراتي مشعراست که اين حمله هوائي توسط ايالات متحده بمنظور از بين بردن ايمن الظواهري مرد شماره دوم القلاعده صورت گرفته است . اين حمله راکتي بروز جمعه عليه يک دهدکده سرحدي پاکستان در مجاورت افغانستان صورت گرفت .

حمله هوائي بر اين دهکده باعث احتجاجات در چندين شهر پاکستان بروز يکشنبه گرديد و احزاب اسلامي پاکستان تعهد کرده اند تظاهرات مزيدي را انجام خواهند داد .

وزارت خارجه پاکستان قبلاً در برابر اين واقعع احتجاج رسمي کرده است . خانم رايس که در لبايبريا در برابر خبرنگاران صحيبت مي کرد از ااراهه تفصيل در باره حمله روز جمعه جمعه خو دراري کرد اما گفت سرحد پاکستان و افغاننتان از مدت ها بدين سو دچار بي نظمي و بي قاعدگي بوده و يک ساحه بسيار پر اشکال است .

XS
SM
MD
LG