لینک های دسترسی

اعتراض صد ها افغان بخاطر حملات انتحاري در افغاستان


بيش از يک هزار افغان در يک قصبۀ همسرحد با پاکستان جمع شده بودند تا عليۀ يک حملۀ انتحاري که پاکستان را مسئول آن ميپنداشتند اعتراض نمايند.

اعتراض کنندگان مقامات پاکستان را به کمک به دهشت افگناني ملزم ميساختند که در عقب حملۀ روز دوشنبه قرار داشتند.

حد اقل ۲۱ نفر کشته وبيش از ۲۰ تن ديگر در شهر سرحدي سپين بولدک زماني زخمي شدند که يک حمله کننده موتر سيکلش را به داخل جمعيتي تصادم داد که مشغول تماشاي يک مسابقۀ پهلواني بودند.

حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان دربارۀ افزايش استفاده ازحملات انتحاري ابراز نگراني کرد. وي گفت افغانستان وجامعۀ بين المللي در مبارزۀ مشترک عليۀ دهشت افگني قراردارند. رئيس جمهور کرزي گفت اگر کشور هاي غربي در افغانستان با دهشت افگني مبارزه نکنند ، در پايتخت هايشان بان مواجه خواهند شد. .

XS
SM
MD
LG