لینک های دسترسی

سه رهبرارشد القاعده در حملۀ راکت امريکا کشته شده است


گزارش هاي خبري حاکيست که حملۀ راکت هفتۀ گذشته امريکا در شرق پاکستان حد اقل سه رهبر ارشد القاعده، بشمول يک کار شناس سلاح کيمياوي را به قتل رسانيده است .

گزارشهاي خبري از منابع امنيتي پاکستان که معرفي نشده اند نقل قول کرده که گفته اند يکي از کشته شدگان بنام مدحت مصري معرفي شده که در عين حال بنام ابو خباب ال مصري نيز شناخته ميشود، که يک کارشناس مواد منفجره است و گمان ميرود که يک کمپ تربيوي القاعده را در افغانستان اداره ميکند. ايالات متحده پنج مليون دالر جايزۀ را براي دستيگري وي تعين کرده است .

همچنان گزارش شده که يک داماد ايمن الظواهري، شخصيت نمبر دودر شبکۀ القاعده و يک مصري ديگر بنام ابو عبيده ال مصري رئيس عمليات تندرويي در ولايت کنر افغانستان نيزشامل کشته شدگان ميباشند.

در عين زمان در ۹۰ کيلومتري محل حمله پليس بيش از ده نفر را دستيگر کرده که گمان ميرود ارتباطاتي با گروه هاي غيرقانوني اعلام شدۀ تندرو داشته اند. گزارشهاي مطبوعاتي پاکستان ميگويند چندين تبعۀ خارجي در بين دستگيرشدگان قرار دارند.

XS
SM
MD
LG