لینک های دسترسی

همکاري ايالات متحده با هند در مورد استفادهُ تکنالوژي ذروي غير نظامي


يک ديپلومات برجستهُ ايالات متحدهُ مي گويد ايالات متحده و هند قبل از انعقاد يک معاهده جهت دسترسي کشور هاي آسياي جنوبي به تکنالوژي مقيد شدهٌ ذروي جهت استفاده به مقاصد صلح آميز، به مشکلات مواجه هستند.

نيکولوس برنز معاون وزير خارجهُ امريکا امروز طي يک کنفرانس مطبوعاتي در دهلي جديد به خبر نگاران گفت، اميدوار است دو جانب بتوانند در ٰآيندهُ نه چندان دور بيک موافقه برسند.

به موجب پلان پيشنهاد شده ، ايالات متحده در مورد استفادهُ تکنالوژي ذروي غير نظامي با هند همکاري مينمايد و همچنان عرضهُ مواد سوخت ذروي را به دهلي جديد اجازه ميدهد. در عوض هند بايد پروگرام هاي ذروي نظامي و غير نظامي خود را بايد جدا سازد، و مفتشين بين المللي را اجازه دهد تا مراکز اتمي اش را تفتيش نمايند.

برنز که به روز چهارشنبه وارد هند گرديد، مي گويد انتظار دارد تا موضوع اسلحهُ ذروي ايران را نيز با مقامات هندي در ميان گذارد.

XS
SM
MD
LG