لینک های دسترسی

انکار ايران در رابطه با خروج سرمايه هاي نقدي اش از بانک هاي اروپائي


مامورين ايراني ميگويند برخلاف يک بيانيه قبلي رئيس بانک مرکزي ايران ، ايران به خارج نمودن دارائي هاي نقدي خود از بانک هاي اروپائي آغاز نکرده است

مطبوعات دولتي ايران بروز جمعه از ابراهيم شيباني رئييس بانک مرکزي آن کشور نقل قول کرده بود که ايران وجوه نقدي خودرا از اروپا به بانک هاي آسيا نقل ميدهد. اين تبصره ابراهيم شيباني در فرصتي بعمل آمد که بريتانيا ، فرانسه و جرمني گفتند قضيه پروگرام زوروي ايرانرا ،جهت وضع تعذيرات اقتصادي ممکنه عليه ايران ، به شوراي امنيت موسسه ملل ارجاع خواهند کرد .

محمد جعفر مجرد معاون رئيس بانک مرکزي ايران ، انکار مي کند که ايران تصميم دارد پولهاي نقدي اش را از بانک ها ي اروپا به اسيا انتقال دهد.

حميد رضا آصفي سخنگوي وزارت خارجه ايران نيز امروز يکشنبه به خبرنگاران گفت که ايران وجوه خودرا انتقال نداده است.

دريک موضوع ديگر ، آصفي اظهارات ژک شيراک رئيس جمهور فرانسه راکه درآن تهديد يک عکس العمل زروي را بمقابل حملات دهشت افگنانه خاک فرانسه مطرح کرده محکوم کرده است .

XS
SM
MD
LG