لینک های دسترسی

وزير خارجۀ پاکستان با دانلد رمسفلد وزير دفاع امريکا ملاقات ميکند


شوکت عزيز صدراعظم پاکستان با دانلد رمسفلد وزير دفاع ايالا ت متحده در آن وزارت ملاقات ميکند.

قرار است درساعات بعد تر امروز دوشنبه با اعضاي کانگرس مذاکراتي داشته باشد. بروز سه شنبه عزيز با رئيس جمهور بش ملاقات خواهد کرد. وي در حالي وارد واشنگتن شده که تشنجات بين اين دو متحد روبه افزايش ميباشد.

صدراعظم پاکستان از مساعي حکومت آن کشوردر زمينۀ بدست آوردن کنترول بر مناطق دور افتادۀ قبايلي در نزديک سرحد با افغانستان دفاع کرد.

وي که روز يکشنبه در يک تلويزيون امريکايي صحبت کرد يک گزارش روزنامۀ نيويارک تايمز را مورد بحث خواند که ميگفت طالبان و جنگجويان خارجي القاعده در سالهاي اخير کنترول شانرا بر آن مناطق تحکيم بخشيده اند. وي گفت يک قواي هشتاد هزارنفري در مناطق قبايلي اعضاي ارشد القاعده را دستگير کرده اند اما قواي ايالات متحده ، افغانستان وپاکستان بايد براي گزمۀ سرحد کار بيشتري بايد انجام دهند.

صدراعظم پاکستان همچنان حملۀ راکتي ۱۳ جنوري ايالات متحده را بر يک جلسۀ مظنون القاعده در مناطقسرحدي پاکستان مورد انتقاد قرار داد که طي آن ۱۸ نفر کشته شدند.

XS
SM
MD
LG