لینک های دسترسی

تهديد مامور ارشد ذروي ايران


مامور ارشد امورذروي ايران تهديد کرده است که هرگاه بخاطر بن بست جاري با غرب موضوع پروگرام ذروي آن کشور به شوراي امنيت موسسه ملل ارجاع گردد ، ايران عمليه غني سازي يورانيوم خودرا به ميزان صناعتي بزرگي از سر خواهد گرفت . علي لرجاني اين هشدار را در مصاحبه اي که امروز دوشنبه با روزنامه فايننشل تايمز لندن بعمل آورد ، داده است .

قرار است لر يجاني ، فردا سه شنبه جهت ملاقات با مامورين روسي عازم ماسکو گردد . روسيه با وضع تعذيرات ملل متحد عليه ايران مخالف بوده واخيراً پيشنهاد کرده که حاضر است يورانيوم ايران را براي استفاده د رکوره هاي توليد انرجي برق، در خاک خود غني سازد .

هفته قبل اداره بين المللي انرژي ذوري در ويانا خوستارتدوير يک جلسه عاجل به تاريخ ۲ فبروري شد تا شکايات اروپائي ها را از يروگرام ذروي ايران و ارجاع آن را به شوراي امنيت جهت وضع تعذيرات محتمله،استماع کند .

امروز دوشنبه محمد البرادي رئيس آن اداره تقاضاي تهيه يک راپور مفصل در باره فعاليت هاي ذروي ايران را براي تدوير يک جلسه عاجل به تاريخ ۱۲ فبروري، رد کرد .

اين جلسه فرصتي براي اروپاست تا داعيه خو درا براي ارجاع ايران و وضع تعذيرات عليه آن کشور به شوراي امنيت ملل متحدتوضيح کند .

تهران دو مهلت دوساله روي تتبعات ذروي اش را ماه جاري شکست اما اصرار دارد که بلند پروازيهاي ذروي اش مقاصْد صلح آميز است .

XS
SM
MD
LG