لینک های دسترسی

اتهام جاسوسي بر سفارت کبراي بريتانيا در ماسکو از جانب روسيه 


اداره استخبارات روسيه سفارت بريتانيا در ماسکو را به جاسوسي متهم ساخته است . يک سخنگوي « اف اس بي» يا اداره امنيتي فدرالي روسيه ميگويد اتهامات موجوديت يک حلقه جاسوسي که اخيراً در نشرات تيلوزويوني دولتي روسييه فاش شده ، صحت دارد .

اين ويديو مامورين اداره فدرالي امنيت ملي روسيه را در حالي نشان ميدهد که مدعي اند جاسوسان برتانيا يک آله الکترونيک پيشرفته را که به شکل يک پارچه سنگ درآورده شده بود ، در يک جاده ماسکو تعبيه کرده اند .

مامورين امنيتي روسيه اتهام وارد مي کنند که چهار تن از ديپلوماتهاي بريتانا و يک روسي ، که ذريعه عمال برتانوي استخدام شده ، از کمپيوتر هاي دستي براي خارج ساختن همه معلومات جمع شده درين آلهاستفاده کرده اند .

مامورين اداره فدرالي امنيت روسيه ميگويند نفر روسي در اين توطئه بعداً بازداشت شده است .

وزارت خارجه بريتانيا اين اتهامات را که به اساس اين فلم مستند ديپلوماتهاي آن در ماسکو جاسوسي مي کنند انکار مي کند

XS
SM
MD
LG