لینک های دسترسی

قواي نظامي افغانستان دو نفر را که مواد منفجره حمل ميکردند دستگير نمودند


مامورين افغانستان ميگويند که مقامات امنيتي در شهر قندهار دو مرد را که مواد منفجره را حمل ميکردند دستگير کرده اند.

مامورين گفتند که آن افراد که گمان ميرود دهشت افگن باشند ساعاتي بعد از آنکه حمله کنندگان ناشناس شام سه شنبه يک بم دستي را بر قنسلگري هند در مرکز شهر پرتاب نمودند، دستگير شدند. بم دستي که درخارج محوطۀ قنسلگري منفجر گرديد باعث تلفاتي نشد.

همچنان بروز سه شنبه حمله کنندگان ناشناس يک بم دستي را در وزارت امور زنان در کابل پرتاب کردند اما در خارج آن وزارت انفجار کرد که جراحاتي را سبب نشد. يک نطاق پليس گفت هيچ کسي درمورد اين حملات ادعاي مسئوليت نکرده است .

XS
SM
MD
LG