لینک های دسترسی

نا آرامي در کشمير هند


پليس هند مي گويد، در سري نگر پايتخت کشمير تحت کنترول هند دو نظامي و دو صاحب منصب پليس در جريان جنگ مسلحانه در شب هنگام کشته شدند.

مقامات مي گويند که قواي امنيتي قبل از جشنهاي روز جمهوريت بروز پنجشنبه، تهاجمي را عليه تندروان رهبري ميکرد.

اين حمله بخشي از تدابير تحکيم امنيت در سرتاسر منطقه قبل از روزي بود که مصادف با بنيان گذاري هند بحيث يک جمهوريت بر گزار ميشود.

بخاطر بي ميلي در ميان کشميري ها از حکومت هند و ترس گسترده از خشونتها بسياري کشميري ها همواره از اشتراک در چنين مراسمي امنتاع ميورزند.

در ۱۵ سال گذشته جدايي طلبي ويا خشونتهاي ضد حکومت ده ها هزار نفر را در کشمير هند بهلاکت رسانيده است. کشمير يگانه ايالت داراي اکثريت مسلمان در کشور هندعمدتاً هندوميباشد.

XS
SM
MD
LG