لینک های دسترسی

قرار است جاپان بر کورياي شمالي روي موضوع اختطاف ها فشار وارد کند


رئيس دارالانشاي کابينۀ جاپان ميگويد اگر در مورد اختطاف هاي سابق اتباع جاپان توسط پيونگ يانگ، پيشرفتي رخ ندهد، توکيو فشار را بر کورياي شمالي تشديد خواهد کرد.

شينزو آبي، امروز گفت اگر کورياي شمالي پاسخ صادقانه اي ندهد، جاپان بمنظور مطرح نمودن اين اختلاف ساير تدابير را تحت غور قرار خواهد داد.

مامورين هردو کشور بروز شنبه براي يک دور ديگر مذاکرات در بيجنگ ملاقات ميکنند.

در ماۀ دسمبر دو جانب توافق نمودند تا مذاکرات را روي تاسيس روابط دپلوماتيک از سر گيرند ولي صرف در صورتي که مذاکرات روي اختطاف اتباع و پروگرام راکت و ذروي پيونگ يانگ بطور جداگانه داير گردد.

کورياي شمالي اذعان کرده که ۱۳ تبعۀ جاپان را در سال هاي ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ اختطاف کرده بود. پيونگ يانگ به پنج تن آنها اجازه داد تا در سال ۲۰۰۲ به جاپان بازگردند و گفت که هشت تن ديگر وفات کرده اند. جاپان خواستار اثبات مرگ آنهاست.

XS
SM
MD
LG