لینک های دسترسی

توقيف تندروان مظنون تائيد شد


مقامات افغاني ميگويند تندروان از ايران و عراق بشورش در افغانستان پيوسته اند.

اين ادعا بعد ازان صورت گرفت که مقامات افغاني چندين دهشت افگن مظنون را که طبق ادعا از ايران به افغانستان نفوذ کرده بودند دستگير نمودند.

يوسف ستانيزي، نطاق وزارت داخلۀ افغانستان امروز تائيد کرد که اين توقيف ها در هفتۀ جاري طورت گرفت. او گفت يک مرد عراقي، يکي ايراني و دو تن ديگر کشميري بودند.

ستانيزي ميگويد همۀ اين مردها با گروه هاي دهشت افگني در افغانستان ارتباط داشتند. او گفت تحقيقات رسمي جريان دارد.

XS
SM
MD
LG