لینک های دسترسی

سفارت هاي دنمارک و ناروي در سوريه توسط احتجاج کنندگان طعمۀ حريق شد


مظاهره چياني که بخاطر انتشار کاريکاتورهاي حضرت محمد، پيغمبر اسلام خشمگين هستند بر سفارت هاي دنمارک و ناروي در دمشق، پايتخت سوريه حمله کرده آنرا طعمۀ حريق ساختند.

دوازده کاريکاتوري که براي بار اول در روزنامۀ يولند پوست دنمارک و متعاقباً در ساير روزنامه ها چاپ شد، احتجاجات عمده را در سراسر جهان اسلام سبب گرديده است.

صدها مظاهره چي امروز در خارج عمارات اروپائي در چندين محل در باريکۀ غزه، بشمول دفاتر اتحاديۀ اروپائي، سنگ پرتاب کرده، شعار داده و بيرق هاي اروپائي را سوزانيدند. احتجاجاتي همچنان در لندن و کوپنهاگن رخ داد. احتجاج کنندگان دست راستي در دنمارک عليۀ مسلمانان مظاهره کردند.

در تهران محمود احمدي نژاد، رئيس جمهور به وزارت تجارت هدايت داد تا در قسمت فسخ قرارداد ها با کشورهائي غور کند که کاريکاتورها دران چاپ شده است.

در عين زمان، مقامات اردني جهاد مومني مدير روزنامۀ سيهان را توقيف کردند که يکي از کاريکاتورهاي جنجال برانگيز را چاپ کرده است.

XS
SM
MD
LG