لینک های دسترسی

مسؤل بودن طالبان و قاچاقبران مواد مخدر در قسمت برخورد هاي اخير


مقامات افغاني مي گويند تصادماتي که از روز جمعه به اينسو باعث کشته شدن بيش از سي نفر در ولايات جنوبي افغانستان گرديد، شايد به قاچاقبران مواد مخدر محلي ارتباط داشته باشد.

يوسف استانزي، يک سخنگوي وزارت داخله مي گويد خشونت قسماً توسط اتحاد روز افزون شورشيان طالب و قاچاقبران مواد مخدر محلي دامن زده ميشود. وي مي گويد آنها مي خواهند امنيت را بر هم زنند زيرا حکومت کابل بر قاچاق مواد مخدر فشار وارد مينمايد.

جنگ ها به روز جمعه زماني آغاز گرديد که تندروان بر يک گزمه پوليس در ولايت هلمند حمله نمودند. حد اقل شانزده طالب و سه نفر پوليس کشته شد.

در اخير روز شنبه در اثر انفجار يک بم کنار جاده در ولايت قندهار شش نفر پوليس کشته و چندين نفر ديگر زخمي گرديد.

در يک انکشاف ديگر به روز يکشنبه، يکصدو هفتاد و دو طالب و اعضاي حزب اسلامي بحيث جزٌ از پروگرام مصالحهُ ملي خود را تسليم نمودند. آنها تعهد نمودند که اسلحهُ خود را به زمين مي گزارند، و در راه بازسازي کشور کار مينمايند.

تا کنون اضافه تر از يک هزار از پيروان طالبان حاضر به قبولي عفو عمومي شدند.

XS
SM
MD
LG