لینک های دسترسی

به تعقيب خشونت هاي مذهبي شهر ليه در کشمير هند تحت قيود بر گشت و گزار قرار داده شد


به تعقيب خشونت هاي مذهبي بين مسلمانان و بودائي ها روي ادعاي اهانت به قرآن مجيد، يک شهر در کشمير هند تحت قيود بر گشت و گزار قرار دارد.

تدابير امنيتي در شهر ليه در منطقۀ شمالي لداکه تشديد شده است.

زدوخوردها بروز چهارشنبه بعد ازان آغاز شد که اوراق پاره شدۀ قرآن کشف گرديد. مسلمانان، بودائي ها را که در منطقه تسلط دارند، ملامت کردند.

در جريان ناآرامي ها چندين موتر و خانه حريق شد ولي از جراحاتي گزارش داده نشده است. پوليس واقعه را تحت تحقيق قرار داده است.

XS
SM
MD
LG