لینک های دسترسی

رئيس جمهور ايران تهديد کرده که از معاهدۀ عدم انتشار اسلحۀ ذروي خارج ميشود


محمود احمدي نژاد، رئيس جمهور ايران تهديد کرده که اگر غرب بفشار خود بر تهران روي پروگرام ذروي مورد منازعه ادامه بدهد، از معاهدۀ عدم انتشار اسلحۀ ذروي خارج خواهد شد. احمدي نژاد گفت ايران در داخل چهارچوب معاهدۀ عدم انتشار اسلحۀ ذروي کار کرده است. اما او هشدار ميدهد که اگر غرب کوشش کند با استفاده از معاهده از حق ايران به تکنالوژي ذروي تخطي نمايد تهران پاليسي خود را تغير خواهد داد.

قبلاً در طول روز محمد خاتمي، رئيس جمهور سابق ايران هشدار داد که اگر ملل متحد بخاطر پروگرام ذروي ايران بر تهران تعزيرات وضع کند قيم نفت در جهان بصعود خود ادامه خواهد داد.

ادارۀ بين المللي انرژي ذروي در ماۀ جاري فيصله کرد تا تهران را بشوراي امنيت ملل متحد ارجاع کند و راه را براي تعزيرات احتمالي هموار ساخت.

XS
SM
MD
LG