لینک های دسترسی

نيپال به انتقادات از انتخابات پاسخ داد


حکومت نيپال به انتقادات بين المللي از انتخابات بلدي مورد منازعۀ هفتۀ گذشته پاسخ داد. يک بيانيۀ امروزي وزارت خارجۀ نيپال اين انتقادات را قابل اعتراض و غير قابل قبول خواند. بيانيه از حکومات خارجي خواستار شد تا از تبصره هاي گستاخانه در مورد امور داخلي نيپال خودداري کنند.

اين پاسخ به تعقيب ادعاهاي چندين کشور بشمول هند، جاپان، برتانيه و ايالات متحده ارائه شد که همه گفتند راي گيري روز چهارشنبه ناقص بود.

هفت حزب عمدۀ مخالف حکومت با انتخابات مقاطعه کردند و انتخابات مظاهرات تقريباً همه روزۀ مخالف حکومت را سبب گرديده است.

تولسي گيري، معاون رئيس کابينۀ نيپال تعهد کرده که پلان براه انداختن انتخابات ماۀ اپريل را تطبيق ميکند، بدون در نظر داشت اينکه احزاب مخالف دران اشتراک ميکنند يانه. گيانندرا، پادشاۀ نيپال سال گذشته با اين تعهد که شورشيان ماويست را سرکوب کرده و دموکراسي چندين حزبي را اعاده ميکند، قدرت مطلق را بدست گرفت.

XS
SM
MD
LG