لینک های دسترسی

هند وفرانسه يک اعلاميۀ همکاري هاي ذروي غير نظامي را براي آينده به امضا رسانيدند


اين موافقتنامه در ختم مذاکرات ژاک شيراک رئيس جمهور فرانسه با رهبران هند امروز در دهلي جديد به امضا رسيد.

فرانسه براي تهيۀ انرژي غير نظامي ذروي براي هند با ايالات متحده رقابت مينمايد. هند ميخواهد ضرورت فزاينده به انرژي آنکشور را مرفوع نمايد.

ديدار ژاک شيراک از هند در اوج منازعه روي فسخ پلان پارچه نمودن يک کشتي طياره بردارفرانسه صورت مي گيرد که قبلأ به هند فرستاده شده بود. دستور پس فرستادن اين کشتي به فرانسه بعد از آن صادر گرديد که متخصصين محيط زيست گفتند که کشتي حامل مواد زهرآگين تاکسيد ميباشد.

هند همچنان فرانسه را بخاطر مخالفت آنکشور در مقابل پيشنهاد خريداري شرکت بزرگ آهن اروپايي ، ارسيلر، توسط شرکت آهن ميتال ستيل، مستقر در هند، متهم به « ترس ازغير اروپاييان» نمود.

XS
SM
MD
LG