لینک های دسترسی

هند مدير مسوول مجله ايرا که کارتون هارا نشر کرده بود توقيف نموده است


پوليس هند مدير مسوول مجله ايرا که بزبان هندي طبع ميشود بعد از چاپ کارتون هاي دنمارکي ازپيغمبر اسلام که باعث خشم جهان اسلام گرديد ، توقيف نمود

مامورين هندي امروز گفتند که الوک تومار ، مدير مسوول مجله «سنويور انديا» در دهلي جديد به ماموريت پوليس برده شده است

حکومت هند به مطبوعات سرتاسري انکشور هوشدار داده است که از طبع ونشر آنچه که احساسات جوامع هردين و مذهب را جريحه دار بسازد اجتناب نمايند

همکاران تومار به آژانس خبري اسوشيتد پرس گفتند که مجله قصد رنجانيدن مسلمانان را نداشت طبع و نشر کارتون هاي پيامبر اسلام براي اولين بار در يک روز نامه دنمارکي و بعد چند روزنامه اروپايي، اعتراضات و تشنجهاي را در سرتاسر جهان مشتعل ساخت که در اثر ان يک تعداد از مردم طي هفته هاي اخير هلاک شدند اعتراضات عليه اين کارتون ها در هند اکثرا صلح آميز بود

XS
SM
MD
LG