لینک های دسترسی

تعداد تلفات ناشي از انهدام بام مارکيت در ماسکو به ۶۵ رسيد


مامورين در روسيه ميگويند تعداد تلفات ناشي از انهدام بام يک مارکيت در شرق ماسکو به ۶۵ رسيده و توقع ميرود در زير مخروبه ها اجساد بيشتري کشف گردد.

مامورين ادارۀ وقايع عاجل روسيه امروز گفتند چندين جسد در جريان شب کشف شد و يک نفر ديروز در شفاخانه هلاک شد. مقامات ميگويند حد اقل ۲۱ تن از مجروحين هنوز در شفاخانه داخل بستر هستند.

گمان برده ميشود که تقريباً همۀ قربانيان کارگراني باشند که از آذربايجان و ساير جمهوريت هاي اتحاد شوروي سابق بماسکو ميايند تا بکارهايي اشتغال يابند که مزد آن خيلي کم است.

مدعي العمومان ميگويند مدير مارکيت بسماني بروز جمعه باتهام غفلتي که بمرگ منجر شد، توقيف گرديد.

بام اين مارکيت بروز پنجشنبه قبل از باز شدن مارکيت بروي مشتريان منهدم گرديد.

XS
SM
MD
LG