لینک های دسترسی

پيوستن 60 تن از طالبان  به پروگرام آشتي ملي


شصت تن از اعضاي طالبان ، بشمول چند تن از شخصيت هاي بلند رتبه آنها در يک پروگرام آشتي ملي به مقامات افغاني تسليم شده اند .

عبدالرزاق خان آمر کميسون مستقل ملي براي صلح و آشتي گفت اين تسليمي بروز يک شنبه در شهر جنوبي قندهار صورت گرفت .

اوگفت اين افراد قبول کردند اسلحه شان رابزمين نهند و درراه اعمار مجدد افغانستان کار کنند .

تا کنون زياده از يک هزار افغان ، بتاسي از يک اعلاميه عفو عمومي تسليم شده اند که از جانب حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان منحبث يک راه اجازه دادن به افراد ميان و پائن رتبه گروه هاي تندرو به بازگشت به کشورشان ، درسال ۲۰۰۴ اعلام شد .

XS
SM
MD
LG