لینک های دسترسی

توافق بر اصول  بين ايران وروسيه بر موضوع غني سازي يورانيوم ايران 


رئيس اداره ذروي ايران ميگويد تهران در اصول بر يک تشبث مشترک غني سازي يورانيوم با تهران موافقه کرده تا تشنج و يا روياروئي بين الملي بر پروگرام ذروي ايران را کاهش بدهد . اما روشن نشده که ايران پروگرام ذروي خودرا طوريکه جامعه بين المللي تقاضا دارد ملتوي خواهد ساخت يا نه

بعد از مذاکرات در بوشهرايران ، که امروز بين مامورين ذروي ايران وروسيه بعمل آمد ، غلام رضا آغازاده به خبرنگاران گفت مذاکرات بر موضوع در قبل از جلسۀ مجوزه شش ماه مارچ اداره بين المللي ذروي ادامه خواهد يافت. اين مامورايراني و يا سيرگيي کيري ينکو رئيس هيات ذروي روسيه هيچ يک حاضر نشدند در باره اين توافق معلومات مزيد دهند .

ماسکو قبلاً پلاني را پيشنهاد کرده ابود که طبق آن و براي تضمين اينکه ايران از هيچ قسمت يورانيوم غني شده خود نتواند در ساختن اسلحه ذروي کار گيرد ، يورانيوم ايران در روسيه غني ساخته شود وبعد در ايران از آن استفاده بعمل آيد.

از اين پلان ايالات متحده و اتحاديه اورپائي ، که هردو ايران را به سعي مخفيانه براي انکشاف سلاح هاي ذروي متهم ساخته اند ، حمايت دارند .

ايران که اخيراً عمليه غني سازي يورانيوم خودرا از سر گرفته مصرانه مي گويد اهداف ذروي آن کشور صلح آميزاست .

قبلاً در شروع ماه اداره بين المللي انرژي ذروي راي داد تا فعاليت هاي ذروي ايران را به شوراي امنيت موسسه ملل ، که قدرت و صلاحيت وضع تعذيرات را عليۀ ايران دارد ، ارجاع کند .

XS
SM
MD
LG