لینک های دسترسی

عدم پيروي مخالفين  از امريه منع احتجاج در قزاقستان


در بزرگداشت از يک رهبر مخالفين قزاق ، امروز يکشنبه حد اقل يکهزار تن در الماتي ، بزرگترين شهرقزاقستان از امر منع احتجاجات سرپيچي نموده و راه پيمائي کردند .

اجتماع و راه پيمائي امروز يکشنبه در اللماتي بياد از التين بيک سارسنبايوف صورت گرفت که با محافظ و راننده اش اختطاف و بعدًا کشته شدند . اجساد تيرباران شده آنها به تاريخ ۱۳ فبروري در نزديکي الماتي يافت شد .

پليس ضد شورش در جاده ها گزمه کردند اما راه پيمائي احتجاجيه ، بدون واقعه خاتمه يافت .

در هفته قبل ، مقامات قزاقستان ارژان اتم بايوف رئيس اداري مجلسس سنا و پنج عضو يک واحد حربي نخبه مربوط به خدمات امنيتي ملي قزاقستان را در ارتباط به اين قتل هاي بازداشت نمود .

ژرمخان تويک باي، رهبر اتحاد مخالفين ، گفت بازداشت اتم بايف نشان ميدهد که قتل سرسنبايف يک قتل سياسي بوده است .

XS
SM
MD
LG