لینک های دسترسی

قواي پاکستاني در حدود ۴۰ جنگجوي تندرو خارجي را کشت


قواي امنيتي پاکستان ميگويد بر يک کمپ تندروان در نزديک سرحد افغانستان حمله کرده حد اقل ۴۰ جنگجوي خارجي و تندرو قبايلي را کشته است.

آنها ميگويند مقتولين شامل يک قوماندان چيچين است که هنگام فرار در جريان حمله بر منطقۀ نيمه خودمختار وزيرستان شمالي کشته شد. عساکر يک ذخيرۀ بزرگ اسلحه و مواد منفجره را از بين بردند. يک عسکر نيز کشته و حد اقل ۱۲ تن مجروح شدند.

يک مامور پاکستاني ميگويد قواي زميني و هليکوپترهاي توپ دار اين حمله را صبح امروز وقتي آغاز کردند که تندروان از يک حمله بر داخل خاک افغانستان باز ميگشتند.

يک نطاق قواي نظامي ميگويد گزارش هاي استخباراتي حضور يک تعداد زياد دهشت افگنان خارجي را نشان ميداد.

شاهدان عيني ميگويند آتش قواي پاکستاني بر منازل اهالي اصابت کرد ولي اين ادعا بصورت مستقل تائيد نشده است.

XS
SM
MD
LG