لینک های دسترسی

احزاب لبناني جهت حل و فصل بحران سياسي ملاقات ميکنند


رهبران احزاب سياسي رقيب براي مذاکرات بيسابقه اي بمنظور حل اختلافات عميق که از زمان ختم حضور ۲۹ سالۀ نظامي سوريه دران کشور بروز کرده، ملاقات نموده اند.

چهارده گروه، بشمول مسيحيان، مسلمانان، طرفداران و مخالفين سوريه امروز در آغاز يک جلسۀ يک هفته اي ميز مدور در عمارت پارلمان ملاقات کردند. اين اولين چنين جلسه بدون نظارت سوريه از وقت جنگ داخلي بين سالهاي ۱۹۷۵ و ۱۹۹۰ آن کشور است.

مقامات ميگويند انتظار ميرود رهبران سياسي، در بين ساير موضوعات، تقاضا براي استعفي ايميل لهود، رئيس جمهور طرفدار سوريه، خلع سلاح مليشياي حزب اللهء طرفدار سوريه و تحقيقات ملل متحد روي قتل رفيق حريري، صدراعظم سابق لبنان را مورد بحث قرار دهند. قتل رفيق حريري باعث خشم داخلي و بين المللي گرديد که عاقبت بخروج عساکر سوريه منجر شد.

XS
SM
MD
LG