لینک های دسترسی

ايالات متحده و هند توافق روي توليد برق ذروي را اعلام کردند


هند و ايالات متحده روي همکاري ذروي که براي ماه ها زير بحث بود، بتوافق نهائي رسيدند. من موهن سنگه، صدراعظم هند و جورج بش، رئيس جمهور ايالات متحده امروز بعد از مذاکره در دهلي جديد آنرا طي يک کنفرانس مطبوعاتي مشترک، اعلام کردند.

جورج بش گفت براي جانب او آسان نبود به آنچه او يک موافقتنامۀ تاريخي خواند، نايل شود ولي تعهد کرد که جهت متقاعد ساختن کانگرس در مورد مفيد بودن آن براي هند و ايالات متحده سعي بليغ نمايد. جورج بش ميگويد موافقتنامۀ همکاري ذروي به صنعت توليد برق ذروي ملکي هند کمک خواهد کرد و همچنان در قسمت رفع فشار تقاضاي جهاني براي برق نيز ممد واقع خواهد شد.

رئيس جمهور گفت هند و پاکستان را تشويق کرد منازعۀ طولاني شان را روي منطقۀ کشمير حل و فصل کنند. دو رهبر همچنان موضوعات تجارت و زراعت را مورد بحث قرار دادند. جورج بش، رئيس جمهور همچنان با نه رهبر مذهبي که از طيف کامل مذاهب هند نمايندگي ميکنند ملاقات نمود. آنها هديۀ هند را بجهانيان منحيث مثال وحدت و صلح در تنوع و گوناگوني مذاهب مورد بحث قرار دادند.

بعداً جورج بش در ضيافت چاشت از ديموکراسي هند بخاطر تمثيل نمونۀ چندين حزبي، آزادي مذاهب و حقوق بشر، ستايش کرد.

هزاران مظاهره چي که سفر جورج بش را تقبيح ميکردند در دهلي جديد اجتماع کردند و اعضاي احزاب چپ گراي پارلمان در خارج عمارت پارلمان دست به احتجاج زدند.

XS
SM
MD
LG