لینک های دسترسی

  کشيدگي روابط افغانستان روي اطلاعات استخبارتي با پاکستان


دفتررئيس جمهور افغانستان به انتقادات پرويز مشرف رئيس جمهور پاکستان ، پاسخ گفته و تاکيد مينمايد که اطلاعات استخباراتي در مورد مخفيگاهاي دهشت افگنان در پاکستان درست ميباشد دفتر حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان امروز سه شنبه از اطلاعات استخباراتي دفاع کرد که نشان ميداد دهشت افگنان آزادانه در پاکستان گشت و گزار ميکنند

اين بيانيه بجواب اتهامات پرويز مشرف است که گفته بود افغانستان در مورد کشورش «بدگوئي » کرده و در باره تعهدات اسلام اباد در جنگ عليه دهشت افگني شک و ترديد نشان ميدهد

پرويز مشرف بروز دوشنبه گفت اين انتقادات از پاکستان « عمدي و يک توطئه ماهرانه » است و اظهار داشت که اطلاعات استخباراتي افغانستان کهنه و نا درست است

تبصره هاي افغانستان و پاکستان ، در جريان بازديد رئيس جمهور بش از جنوب آسيا درهفته گذشته صورت ميگيرد که نشان ميدهد مناسبات بين دو کشور همسايه به پايين ترين سويه آن در زماني رسيده است که افغانستان با افزايش زياد حملات شورشيان روبرو ميباشد

XS
SM
MD
LG