لینک های دسترسی

اسرائيل تعهد کرده که اگر ملل متحد نتواند ايران را از تلاشهاي ذروي باز دارد، عليۀ ايران داخل اقدام خواهد شد


اسرائيل مي گويد اگر شوراي امنيت موسسۀ ملل متحد نتواند جهت متوقف ساختن تهران از دست يافتن به اسلحۀ ذروي داخل اقدام گردد، اسرائيل مجبور خواهد شد تا از خود در مقابل ايران دفاع نمايد.

از شاول موفاز وزير دفاع اسرائيل طي مصاحبۀ با آژانس خبر رساني رويترسوال شد که اگر شوراي امنيت نتواند آنچه را اسرائيل فکر ميکند يک پروگرام مخفي سلاح توسط ايران است آيا اسرائيل آماده هست تا از قواي نظامي کار گيرد؟

موفاز جواب داد ما بايد از خود دفاع نمائيم وي گفت هرنوع اقدام نظامي بر اساس حق اسرائيل براي فراهم نمودن امنيت براي افرادش خواهد بود.

در سال ۱۹۸۱اسرائيل يک کورۀ ذروي عراق را بمبارد کرد تا صدام حسين را از انکشاف دادن سلاح ذروي مانع شود.

محمود احمدي نژاد رئيس جمهور ايران از زمان احراز قدرت در سال گذشته محو اسرائيل را تقاضا کرده است . وي همچنان حادثۀ تاريخي هالوکاست يا نسل کشي يهودان را افسانه خوانده وآنرا رد کرده است .

XS
SM
MD
LG