لینک های دسترسی

يک سياستمدار ارشد افغاني از يک حملۀ بم انتحاري جان به سلامت برد


يک سياستمدار ارشد افغاني از يک حملۀ بم انتحاري جان به سلامت برد اما دو بمگذار انتحاري و دو تن از عابرين به قتل رسيد.

بنجامين سند خبرنگار صداي امريکا از کابل گذارش ميدهد که هدف اين حمله رئيس جمهور سابق افغانستان بوده است و اواستخبارات پاکستان را متهم درين حمله نموده است.

همکارم عبدالمنان عمر فشردۀ اين گذارش را تقديم ميکند. يوسف ستاننزي سخنگوي وزارت داخلۀ افغانستان ميگويد دو بمگذار انتحاري در يک موتر سيشن واگون به موتر صبغت الله مجددي در يک کوچه مزدهم شهر کابل حمله نمود. ستاننزي گفت "محترم مجددي امروز صبح بساعت نه و نيم مورد حملۀ دو بمگذار انتحاري قرار گرفت. خوشبختانه آقاي مجددي در امن بوده و ضرري به او نرسيده اما دو تن از عابرين درين حمله کشته شده و سه تن زخمي گرديده است." يوسف ستاننزي گفت تا بحال کسي ادعاي مسؤليت اين حمله را نکرده است. صبغت الله

مجددي در حال حاضر رئيس پارلمان افغانستان بوده و رهبري کميسيوني را به عهده دارد که شورشيان طالب را تشويق به تسليم شدن مينمايد. مجددي در صحبتي با خبر نگاران آي اس آي سازمان استخباراتي پاکستان را متهم به سوء قصد نمود. آي اس آي سابقۀ همکاري با طالبان را دارد. اما سازمان مذکوربعد از حملۀ يازدهم سپتامبر سال ۲۰۰۱ به نيويارک و متعاقب آن عمليات ضد دهشت افگني ايالات متحده که در نتيجۀ آن رژيم طالبان در افغانستان سقوط نمود، با گروه تندرو مذکور قطع ارتباطاتش را علناً اعلام نمود. مقامات پاکستاني اتهامات مجددي با به شدت رد نمودند.

مجددي دو هفته قبل به خبرنگاران گفته بود به سبب مؤفقيتش در راستاي جذب اعضاي گروه تند رو اسلامي، طالبان شايد بکوشد که او را بکشد. خشونت ها درين اواخر در افغانستان شدد کسب نموده ودر پنج ماه گذشته به ده ها حملۀ انتحاري صورت گرفته است. يوسف ستاننزي سخنگوي وزارت داخله گفت حکومت تلاشهاي ضد تروريستي را تقويه بخشده اما امکان دارد حملات انتحاري دوام نمايد.

ستاننزي گفت "طالبها و القاعده هميشه در تلاش اند امينت را در مرکز و ولايات مختل نمايند. راهي براي جلوگيري حملات انتحاري وجود ندارد." مقامات افغاني ادعا دارند اين حملات در آنسوي مرز در پاکستان که دهشت افگنان مراکز تعليمي دارند، طرح ريزي ميگردد.

XS
SM
MD
LG